ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Υγρομόνωση

Σε ταράτσες που δεν εχει γινει ποτε΄υγρομόνωση ή έχει γίνει ελλιπής εργασία, δημιουργούνται προβλήματα υγρασίας, που επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου, δημιουργούν μούχλα στο εσωτερικό του σπιτιού και αυξημένο ενεργειακό κόστος για θέρμανση και ψύξη. Καλέστε μας να υγρομνώσουμε άμεσα την ταράτσα σας με πολύ χαμηλό κόστος και τα πιο επώνυμα υλικά της αγοράς. Γρήγορα, φθηνά και εγγυημένα θα σας προσφέρουμε την καλύτερη λύση.

Η κατάσταση του υποστρώματος, η ηλικία του κτίσματος η επιθυμητή βατότητα (θα περπατάτε; θα σέρνετε έπιπλα;) καθορίζουν τις λύσεις που θα σας προτείνουμε.

ΟΙ υγρομονώσεις μας έχουν διάρκεια στο χρόνο, αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών του υποστρώματος και εμποδίζουν την επανεμφάνισή τους. 

Προσοχη: Στις μονώσεις υπάρχουν πολλές λύσεις. Μία είναι η καλύτερη για την δική σας ταράτσα. Ποια ειναι αυτη; Καλέστε μας και ένας μηχανικός μας θα σας επισκεφτεί χωρίς καμία δική σας δέσμευση για να σας προτείνει και να σας κοστολογησει την καλύτερη λύση!

Θερμοστεγάνωση

Πέραν της υγρομόνωσης, μπορείτε εύκολα και οικονομικά να επιτύχετε και θερμομόνωση της ταράτσας σας. Η ενέργεια σε ποσοστό 30% διαφεύγει από την ταράτσα. Η οικονομία που θα επιτύχετε στην θέρμανση αλλά και στην ψύξη το καλοκαίρι θα είναι σημαντική.

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες θερμοστεγανωσης.

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε την συμβατική. Αφού προετοιμαστεί κατάλληλα το υπόστρωμα τοποθετούμε το θερμομονωτικό υλικό (διογκωμένη, εξηλασμένη ή γραφιτούχα πολυστερίνη). Στην συνέχεια ασταρωνουμε δημιουργούμε λούκια, τοποθετούμε την τσιμεντοκονία, και οπλίζουμε με αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα. Στο επόμενο στάδιο εφαρμόζουμε το στεγανωτικό υλικό.

Στην δεύτερη περίπτωση συναντάμε την λεγόμενη ανεστραμμένη θερμομόνωση. Εδώ, πρώτα στεγανώνουμε και στην συνέχεια θερμομονωνουμε

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε έχουν πολύ χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και μεγάλης θερμικής αντίστασης. Κάνουμε αυστηρή επιλογή προμηθευτών εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης ώστε να σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα συστήματα θερμοστεγανωσης. Καλέστε μας σήμερα κιόλας να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.