Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται από έμπειρους διπλωματούχους μηχανικούς του ΤΕΕ. Διαθέτουμε τεράστια εμπειρία σε ενεργειακά, επισκευαστικά και κατασκευαστικά έργα στον ιδιωτικό τομέα. Σε όλες τις προσφορές μας περιλαμβάνεται οικονομοτεχνική μελέτη, χρονοδιάγραμμα εργασιών, και πλήρης κατάλογος υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τα πλεονεκτήματα των υλικών που προτείνουμε. Επιβλέπουμε εμείς τα έργα που αναλαμβάνουμε και σας ενημερώνουμε συνεχώς για την πρόοδο. Αυτό που θέλουμε είναι να σας παραδώσουμε ένα έργο αντάξιο των προσδοκιών σας. Καλέστε μας σήμερα κιόλας και ένας μηχανικός μας θα ενημερώσει και θα σας προτείνει αξιόπιστες λύσεις!

© Copyright ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΜΙΚΗ